NAJPREDÁVANEJŠÍ


» Odstúpenie od zmluvy
Formulár na odstúpenie od zmluvy

(vyplňte a zašlite tento formulár len v prípade, že si želáte odstúpiť od zmluvy)

 

  • Týmto oznamujem/oznamujeme*, že odstupujem/odstupujeme* od zmluvy na tento tovar: (uveďte presný názov tovaru, jeho počet a celkovú cenu)

 

          ___________________________________________________________________________________________________

 

 

          ___________________________________________________________________________________________________

 

  

  • Dátum objednania/dátum prijatia* : ______________________________________________

 

  • Meno a priezvisko spotrebiteľa/obchodné meno spoločnosti*:

 

         ____________________________________________________________________________

 

  • Adresa spotrebiteľa/spoločnosti*: ________________________________________________

 

         ____________________________________________________________________________

 

 

  • Podpis spotrebiteľa/konateľa, štatutárneho orgánu* (iba ak sa tento formulár podáva v listinnej podobe) :

 

                                                                                 

 

 

                                                                                                _____________________________________

   

Dátum: ______________________

MDk3ZmQ3O